Tin tức tuyển dụng

STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Loại hình Nơi làm việc Cấp bậc Thời hạn
1 CT-01 Chỉ huy trưởng Toàn thời gian cố định Tại các công trình Quản lý Đang tuyển dụng
2 HRGA_01 Cán bộ hiện trường Toàn thời gian cố định Tại các công trình Nhân viên Đang tuyển dụng
3 HRGA_07 Kỹ sư trắc đạc  Toàn thời gian cố định Tại các công trình Nhân viên Đang tuyển dụng
4 HRGA_09 Lái máy  Toàn thời gian cố định Tại các công trình Nhân viên Hết hạn
5 CT-08 Kỹ sư an toàn Toàn thời gian cố định Văn phòng và tại các dự án Nhân viên Đang tuyển dụng
6 CT-06 Kỹ sư cơ điện Toàn thời gian cố định Văn phòng và tại các dự án Nhân viên Đang tuyển dụng
7 CT-09 Cán bộ vật tư Toàn thời gian cố định Văn phòng và tại các dự án Nhân viên Đang tuyển dụng
8 PXL-06 Kỹ sư Shopdrawing Toàn thời gian cố định Văn phòng Nhân viên Đang tuyển dụng
9 PXL-07 Kỹ sư QA/QC Toàn thời gian cố định Hà Nội Nhân viên Đang tuyển dụng
10 PXL-08 Kỹ sư QS Toàn thời gian cố định Hà Nội Nhân viên Đang tuyển dụng