DỰ ÁN NAKANO APPAREL – NGHỆ AN

Chi tiết dự án

  • Địa chỉ :

    Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  • Tổng diện tích :

    6.500m2

  • Năm thực hiện :

    2022