DỰ ÁN NEO OPTICAL – BẮC GIANG

Chi tiết dự án

  • Địa chỉ :

    Tổ dân phố số 1, Thị trấn Nhan Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

  • Tổng diện tích :

    10.000 m2

  • Năm thực hiện :

    Năm 2023, đang triển khai