Khởi công gói thầu : ” Đường thoát nước mưa, hào kĩ thuật tuyền đường A-P3 ” KCN Tiền Phong

Ngày 01/04/2024, Công ty Cổ phần xây dựng TAS hoàn thành lễ khởi công gói thầu “ Đường, thoát nước, hào kĩ thuật tuyến đường A-P3 “  thuộc Khu công nghiệp Tiền Phong, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thành công tốt đẹp.

  • Việc được Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tiền Phong là doanh nghiệp với 100% vốn đầu từ Bỉ lựa chọn đã cho thấy năng lực thi công cũng như sự đa dạng trong hoạt động xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng TAS.

Chúc cho dự án thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh trong buổi lễ khởi công