THIẾT KẾ, THI CÔNG NHÀ XƯỞNG, NHÀ CÔNG NGHIỆP DESIGN & BUILD FACTORY AND WORK SHOP