THIẾT KẾ, THI CÔNG DÂN DỤNG DESIGN & BUILD CILVIL BUILDING