Công nghệ xử lý hóa học

Đặc điểm công nghệ: Sử dụng hóa chất keo tụ, tạo bông, kết hợp với chất oxy hóa mạnh nếu cần để lắng các chất ô nhiễm có trong nước thải.

Ưu điểm:
– Loại bỏ phần lớn chất rắn lơ lửng (80-90% TSS), BOD5 (40-70%), COD (30-40%), một phần chất dinh dưỡng (Ni-tơ và Phốt-pho), kim loại nặng và vi sinh vật.
– Xử lý được các chất ô nhiễm dạng keo kích thước nhỏ.

Nhược điểm:
– Tạo ra nhiều bùn, lượng bùn cần xử lý lớn.
– Tiêu tốn nhiều hóa chất.

Áp dụng:
– Trước hoặc sau xử lý sinh học.
– Nước thải công nghiệp nhiều chất ô nhiễm vô cơ hoặc chất trơ mà quá trình xử lý sinh học không xử lý được.