Bồn bể chuyên dụng

Bồn bể chuyên dụng

Ecoba ENT chuyên tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống bồn bể chuyên dụng trong hệ thống xử lý nước thải.

Green chuyên tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống bồn bể chuyên dụng trong hệ thống xử lý nước thải.

Vật liệu sản xuất bồn bể chuyên dụng tùy thuộc vào tính chất của chất chứa trong đó.

– Bồn hóa chất, bể phản ứng: thường dùng vật liệu composite, inox.

– Tháp khử mùi: thường dùng vật liệu CT3 bọc composite.

– Bồn lọc: thường dùng vật liệu CT3 sơn phủ epoxy.