Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Nakano Apparel Việt Nam tại Khu công nghiệp WHA 1 – Nghệ An

Công ty TNHH Nakano Apparel Việt Nam vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cơ sở sản xuất mới tại Khu công nghiệp WHA 1 – Nghệ An. Nhà máy sẽ sản xuất hàng may mặc chất lượng cao để bắt kịp với nhu cầu trên toàn thế giới, đồng thời áp dụng các khái niệm năng lượng xanh phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của công ty.
Trong ảnh: Ông Kampol Noramat (thứ nhất bên phải), Quản đốc công trường cấp cao, Công ty CP Khu công nghiệp WHA Nghệ An; Ông Eiji Asano (thứ 1 bên trái), Đại diện ủy quyền – Công ty TNHH Nakano Apparel Việt Nam cùng các lãnh đạo khác tham dự buổi lễ.

Một số hình ảnh của Lễ động thổ