DỰ ÁN TECH -VINA

Chi tiết dự án

  • Địa chỉ :

    YEN MY II INDUSTRIAL ZONE, YEN MY, HUNG YEN PROVINCE

  • Tổng diện tích :

    5000 m2

  • Năm thực hiện :

    2019 - 2020