DỰ ÁN SEM DIAMOND VIET NAM

Chi tiết dự án

  • Địa chỉ :

    DEEP C INDUSTRIAL ZONE, HAI AN, HAI PHONG CITY

  • Tổng diện tích :

    9950 m2

  • Năm thực hiện :

    2019 - 2020