DỰ ÁN MRO VIET NAM HUB

Chi tiết dự án

  • Địa chỉ :

    TRANG DUE INDUSTRIAL ZONE, AN DUONG, HAI PHONG CITY

  • Tổng diện tích :

    33,948 m2

  • Năm thực hiện :

    2019