DỰ ÁN KOYU TEXTILE VIET NAM

Chi tiết dự án

  • Địa chỉ :

    WHA 1, INDUSTRIAL ZONE, NGHE AN PROVINCE

  • Tổng diện tích :

    25000 m2

  • Năm thực hiện :

    2023