DỰ ÁN JOINT WELL

Chi tiết dự án

  • Địa chỉ :

    TU HA INDUSTRIAL ZONE, HUE PROVINCE

  • Tổng diện tích :

    25000 m2

  • Năm thực hiện :

    2020