DỰ ÁN GIA PHÚC – ĐỒNG VĂN

Chi tiết dự án

  • Địa chỉ :

    DONG VAN II INDUSTRIAL ZONE, HA NAM PROVINCE

  • Tổng diện tích :

    Tổng điện tích: 3,500m2

  • Năm thực hiện :

    2020 - 2021