Optical 6

Công tác ván khuôn, lắp dựng cốt thép móng