Optical 5

Công tác ván khuôn, lắp dựng cốt thép móng